Friday, January 19, 2007

Mga Mungkahi Sa Pamamahalang Lokal

I did not want to post anything in Filipino, because of my unwieldy hold on the language, as you can see below. But, for lack of anything else to post, and seeing that politics is such a hot button topic for everyone these days, here are my Governance recommendations. This is especially for my sis Doc Doray, who recognized that public service is another noble calling, if done right.

For those who happen to look for good copy for their leaflets, just be reminded of the Creative Commons license on this one.

Okay, there was also the news about Iloilo Gov. Niel Tupas Sr. but I guess all of these posts have covered the thing to the bone.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

==

Pamamahala

 • Pangpersonal na integridad sa pamumuno

 • Pagbigay ng pagkakataon upang masuri ang lahat ng aspeto ng pamamahala sa pamamagitan ng pagsasabukas ng lahat ng rekord ng kapitolyo

 • Masikap na pag-abot sa mga objectibong sukatan ng pamumuno at paglalaan ng oras para sa kritisismo at kaukulang pag-ayos sa kasalukuyang proyekto at proyekto sa hinaharap

 • Pagiging bukas sa mga mungkahi ukol sa pamamahala mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na kung ang isang mungkahi ay napatunayan nang makakabuti sa pangkalahatan

 • Paglalaan ng puwesto sa mga eksperto sa kani-kanilang mga larangan sa halip na gawing pambayad-utang ang pagtatalaga sa mga sensitibo at makapangyarihang puwesto
  Pagkakaroon ng isang programa sa media upang maibalita at maipahayag ang mga pangyayari sa kapitolyo, at upang mabigyan ng pagkakataon na makipagusap sa taongbayan

 • Pag-iwas sa pagbibigay ng pangmadaliang lunas sa mga tao sa kanilang mga pangangailangan at sa halip ay magtatag ng mga proyekto na magbibigay lakas sa ekonomiya upang magkaroon ng pagkakataon ang mga tao na magsumikap para sa kanilang pangangailangan

 • Pagbibigay ng mas maraming panahon sa pamumuno kaysa sa pagpunta sa mga kasiyahan at mga kaganapang sosyal, at pagbibigay pribadong oras sa pamilya bilang pagtupad sa ibang tungkulin

 • Paglalaan ng mas malawak na awtonomiya sa mga opisyal sa pamamagitan ng pag-atang ng responsibilidad sa pagpapatakbo ng kanilang plano at pag-abot sa mga sukatan nito, alinsunod sa mas malawak na planong pangkalahatan

 • Pag-aaral sa mga nakatalang batas at regulasyon at pagbibigay mungkahi sa pagbabago at pagpapalakas sa mga ito upang maging gabay at tulong ang mga ito sa pag-unlad

No comments: